стани дистрибутор!
Стани дистрибутор Купи онлайн!
Какво е SUPROTEC?
Къде и как се прилага SUPROTEC?
Как работи SUPROTEC?
Технология.Принцип на работа.
Eфект от обработката
Решете проблемите с двигателя сега!

Хидравличните повдигачи тракат.
Ще помогне ли СУПРОТЕК?

Един от най-често задаваните въпроси в сайта на нашата компания е: Премахва ли SUPROTEC тракането на компенсаторите? Отговорът е: ДА. Нека се опитаме да разберем защо...

ВИДОВЕ КОМПЕНСАТОРИ

В зависимост от конструкцията на газоразпределителните механизми, хидро компенсаторите се разделят на четири основни типа (фигура 1):

ü Хидравлични тласкачи;

ü Ролкови хидравлични тласкачи;

ü Хидравлични опори;

ü Хидравлични опори за монтиране при лоста и или балансьора.

 

 

фигура 1

Независимо от конструктивните особености принципът на действие и предназначението на хидро компенсаторите са еднакви – компенсиране на топлинните междини между тласкачите на клапана и разпределителния вал на газоразпределителния механизъм на двигателя, независимо от марката на автомобила. В качеството на работна течност се използва моторно масло.

ПРИНЦИПА НА РАБОТА НА ХИДРО КОМПЕНСАТОРА МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ НА ФИГУРА 2

фигура 2

1 – корпус; 2 – бутало; 3 – пружина; 4 – плунжер; 5 – топка (обратен клапан); 6 – фиксатор на обратния клапан; 7– лоб на разпределителния вал.

І – посоката на силата от лоба на разпределителния вал, ІІ – направлението на силата от пружината на клапана на газоразпределителния механизъм.

В процеса на работа, под въздействието на усилията на лоба на разпределителния вал (7) и пружината на клапана ( 8) (посоките на напрежението са обозначени с червени стрелки І и ІІ на фигура 2), хидро компенсаторът извършва възвратно-постъпателни движения. Когато хидро компенсаторът се намира в своята най-висока точка, в този момент маслените канали на него (обозначени на фигура 2 със зелен цвят) и върху главата на цилиндровия блок съвпадат, моторното масло (обозначено с жълт цвят на фигура 2) попада в кухината на корпуса (1). След това през отвора в долната част на корпус (1), то навлиза в кухината на плунжера ( 4) и през отворения обратен клапан (5) в празнината на буталото (2).

Буталото (2) има възможността да се движи между водачите – плунжер (4) и стените на вътрешната кухина на корпуса (1). Силата на пружината (3) се осигурява от липсата на празнини между буталото (2) и клапан (8) на газоразпределителния механизъм.

При движение на корпуса (1) надолу, в резултат на въздействието на лоба (7) на разпределителния вал върху него, маслото спира да постъпва в кухината на корпуса (1). Пружината на клапана (чието напрежение е значително по-голямо от това на пружината (3) на компенсатора задържа клапан 8 от преместване надолу. По този начин буталото (2), преодолявайки съпротивлението на пружината (3), започва да се движи във вътрешността на корпуса (1), където налягането на маслото нараства.

Повишаващото се налягане на маслото в междината на буталото започва да затваря обратния клапан (5) и при превишаване на налягането на маслото в празнината на буталото (2) над кухината на корпуса (1) (благодарение на по-малкия обем) обратният клапан се затваря напълно и хидро компенсаторът започва да работи като единно твърдо тяло, предавайки тласкащо движение от лоба (7) на разпределителния вал върху клапана (8).

Когато налягането на лоба на разпределителния вал І (фигура 1) на хидро компенсатора премине своята най-висока точка и започне да отслабва, пружината на клапана започва да се изглажда и предвижва хидро компенсатора през клапана по посоката, указана с червената стрелка ІІ (фигура 2). В определен момент налягането на маслото вътре в компенсатора също започва да намалява и когато налягането в междината на буталото (2) стане по-ниско от налягането в празнината на корпуса (1), обратният клапан (5) се отваря.

При възвръщането на хидро компенсатора в най-високото му положение се съчетават маслените канали на хидро компенсатора и главите на цилиндровите блокове, в резултат се наблюдава частична смяна на маслото.

Именно качеството на маслото, ненавременната негова смяна и условията на експлоатация водят до неизправности при хидро компенсатора.

ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ НА ХИДРО КОМПЕНСАТОРА СА:

  • Ø Увеличаване на междините в плунжерната двойка (снимка 2) в областите, посочени със стрелки, което предизвиква по-голямо изтичане на масло. Хидро компенсаторът не успява да избере междините в газоразпределителния механизъм. Тази повреда възниква вследствие на повишеното абразивно износване, което е резултат от  ненавременното обслужване и използването на некачествени масла.
  • Ø Нехерметичното затваряне на обратния клапан (5) на фигура 1, възпрепятстващо възможността за създаване на необходимото налягане. Предизвиква се от износване или замърсяване.
  • Ø Блокирането на плунжерната двойка (снимка 1) в областите, обозначени със стрелки, което напълно извежда хидро компенсатора, поради коксуване или попадане на мръсотия.
  • Ø Замърсяване на маслените канали.

 

        Снимка 1 – хидрокомпенсатор разрез;                              Снимка 2 – устройство на плунжера

ЕФЕКТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ХИДРО КОМПЕНСАТОРА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „СУПРОТЕК“

Познавайки устройството, принципа на работа и възможните повреди, по-нататък може да се говори за въздействието на смазваща композиция „Супротек“  върху хидро компенсаторите и за възможността за ремонт без демонтаж в случай на тяхното излизане от строя.

Повредата, свързана с износването на свързаните триещи се повърхности на хидро компенсаторите, се отстранява с помощта на използването на „Супротек“ благодарение на образувалата се в процеса на работа нова структура – слоят Супротек. Освен частичното възстановяване на геометричните размери на частите, формиралият се слой задържа здраво „по-дебел“ слой масло, което дава възможност да се осигури хидроплътността на възела. По този начин функционалните свойства на хидро компенсаторите се възстановяват напълно. Обикновено това става през първите 500 километра пробег, но има случаи и по време на втория етап от обработката.

Повредата, предизвикана от нехерметичното затваряне на обратния клапан в резултат на неговото износване, също се отстранява след употребата на „Супротек“ благодарение на възстановяването на правилната форма на геометрията на топката.

По силите на притежаващата почистваща способност композиция „Супротек“, е да премахне и повреда като блокиране на плунжерната двойка, но при условие, че е на лице поне частична подвижност на тази двойка.

По този начин „Супротек“ дава възможност не само да се предотврати неизправността на хидро компенсаторите на 100%, но и да се отстранят установените проблеми с 80% , с изключение на случаите на пълно коксуване на каналите. Но и тогава е подходящо заедно с промиването на двигателя и ремонта (смяната) на хидро компенсаторите да се използва „Супротек“.

 

:SUPROTEC: иновации за автомобили