стани дистрибутор!
Стани дистрибутор Купи онлайн!
Какво е SUPROTEC?
Къде и как се прилага SUPROTEC?
Как работи SUPROTEC?
Технология.Принцип на работа.
Eфект от обработката
Решете проблемите с двигателя сега!

 "СУПРОТЕК" аКТИВ БЕНЗИН

ИНФОРМАЦИЯ

Триботехническия състав е предназначен за обработка на нови БЕНЗИНОВИ И ГАЗОВИ двигатели (в т.ч с алусилови и никосилови покрития) на леки и лекотоварни автомобили в процес на щатна експлоатация с пробег до 50 000 км. (В т.ч. след основен ремонт).


Етапи на обработка

Обем на маслена система

От 1 до 5 литра

От 5 до 10 литра

Етап 1

1 флакон

2 флакона

Етап 2

1 флакон

2 флакона

Схема на обработка по етапи

1 + 1

2 + 2

 

Предупреждение: Безобидно ако се ползва по предназначение и правилно.

Първа помощ:

  • В случай на контакт с кожата премахнете материала изплакнете с топла вода, а след това измийте отново със сапун.
  • В случай на контакт с очите Измийте очите с голямо количество вода.
  • При поглъщане се консултирайте с лекар.

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОБРАБОТКА

Ред на използване:

1 етап: 
Залива се ТС "СУПРОТЕК - АКТИВ" в работното масло (количеството виж в таблицата); Пробег до щатната смяна на маслото (но не по-малко от 1,000 км).
Препоръки (след 1 етап): 
- Смяна на масло;
- Смяна на маслен и въздушен филтър (ТО);

2 етап:
Залива се ТС "СУПРОТЕК - АКТИВ" в работното масло (количеството виж в таблицата); Пробег до щатната смяна на маслото.

Забележка: Съвместим и ефективен след използването на ТС СУПРОТЕК "Универсал". В този случай се препоръчва еднократна обработка. (1 етап) след смяната на маслото (пробег с добавката не по-малко от 3000 км. До смяна, количеството виж в таблицата).

- Преди изливането на добавката ТС "СУПРОТЕК - АКТИВ" се убедете, че на дъното на флакона има утайка, интензивно разклатете флакона до пълното 100% - разтваряне на утайката (това е активния работен компонент на препарата).
- Излейте флакона ТС "СУПРОТЕК - АКТИВ" в маслозаливната гърловина на топъл двигател.
- Веднага след изливането на флакона ТС "СУПРОТЕК - АКТИВ" двигателя трябва да работи на место 5 минути и след това да се кара не по малко от 20 минути в обичаен режим или да работи само на място 15 до 20 минути.
- Не се препоръчва да се използва при механични повреди на детайли и възли .
- ТС "СУПРОТЕК - АКТИВ" е съвместим с всиюки типове моторни масла и не променя техните свойства . Маслото се ползва от препарата като носител за да достигне зоните на триене .
- За обезпечаване на постоянното ниво на защита на двигателя се препоръчва използването на ТС "СУПРОТЕК - РЕГУЛЯР" един път на 40 000 - 50 000 км. След обработката със ТС "СУПРОТЕК - АКТИВ".
- За достигане на пълна степен на защита на Вашия автомобил се препоръчва обработката на всички възли и механизми на трансмисията , хидравликата и ходовата част.

 

ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО

 - Ускоряване процеса на напасване на частите в двигателя, в т.ч. след основен ремонт.  
- Увеличение ресурса (живота) на ДВГ 2 - 2.5 пъти (за сметка намаляване интензивноста на износване на детайлите).
- Намаляване разхода на масло (ако двигателя гори масло).
- Повишаване ефективната мощност на ДВГ (за сметка подобреното качество на изгаряне на горивото, намаляване загубите от пробив на работен газ в картера и намаляване загубите от триене ).
- Максимална защита на двигателя от износване, натоварване, прегряване и по време на "студения старт".
- Облекчено "палене" на двигателя при ниски температури.
- Не влошава експлоатационните характеристики на гумените изделия.
- Намалява разхода на гориво на ДВГ от 8 до 12% (за сметка на възстановяването на компресията се подобрява качеството на изгаряне на горивото ).
- Намаляване на шумове и вибрации в ДВГ на 5-10 дБ (за сметка на изравняване на работния процес по цилиндрите и смазването (намокрянето) с по дебел слой масло при движение на буталата).
- Намаляване вредните емисии при отработените газове на ДВГ по отношение на СО и СН до 50% (за сметка повишеното качество на изгаряне на горивото).
- Възможност за недълговременна работа в условията на маслен глад (без масло).
- Възстановяване на функционалните свойства на хидравлични повдигачи. 
:SUPROTEC: иновации за автомобили