стани дистрибутор!
Стани дистрибутор Купи онлайн!
Какво е SUPROTEC?
Къде и как се прилага SUPROTEC?
Как работи SUPROTEC?
Технология.Принцип на работа.
Eфект от обработката
Решете проблемите с двигателя сега!

ЕФEКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪСТАВИТЕ СУПРОТЕК ПРИ РАЗЛИЧНИ ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ НА АВТОМОБИЛА

ОТ КАКВО ЗАВИСИ КОНКРЕТНИЯТ ЕФЕКТ?

На първо място, ефектът зависи от първоначалното състояние на мотора. Ако двигателят е със значително износване, ако качеството на моторните масла и горивата невинаги е било високо, но той е още „жив“ – няма катастрофален разход на масло, налягането на картерните газове не е много високо и компресията в цилиндрите е над 60% от номинала за бензинови ДВГ и над 65% за дизелови ДВГ, то ефектът ще бъде съществен и виден без всякаква апаратура. Ако пробегът не е голям и Вашият двигател е „като нов“, всички системи са настроени и в ред, то ясният ефект за всеки шофьор (намаляване на шума, вибрациите, увеличаване на ускорението) няма да е така очевиден, но нуждата от основен ремонт ще се появи значително по-късно, отколкото при необработен двигател (ако изобщо се наложи ремонт). Ако двигателят е напълно „убит“ (различни удари във валовите лагери, огромен разход на масло и др.), то никакви добавки и препарати няма да успеят да го спасят. Ние не обещаваме чудеса, за разлика от другите. Освен това, какъв ще бъде ефектът, зависи и от правилното използване и спазването на инструкциите за употреба на продукта. Указанията са изготвени за основната средна група двигатели, агрегати и устройства и стандартните средни условия на експлоатация. Затова при необичайни ситуации е най-добре да се консултирате със специалистите на компанията „СУПРОТЕК“.
 

ЕФЕКТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „СУПРОТЕК“ ПРИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

 
При ДВГ, чиито параметри са близки до номиналните стойности (нови и с малък период на работа), след основен ремонт или високотехнологични (в условията на нормален режим на експлоатация), резултатите от използването на Супротек са свързани само с намаляването на загубата при триене (намаляване на разхода на гориво и увеличаване на мощността), с продължително поддържане на оптимални условия на триене (повишаване на ресурса) и понижаване на шума. Възможно е подобряване на екологичните показатели на вредните емисии от отработените газове и намаляване на разхода на масло.
✓  Удължаване на живота на ДВГ от 2 до 2,5 пъти (благодарение на намаляването на интензивността на износване на детайлите);
✓ Намаляване на разхода на гориво на ДВГ от 8 до 12% (благодарение на намалената загуба при триене);
✓ Увеличаване на ефективната мощност на ДВГ с 5% до 10%(благодарение на намаляване на загубата при триене).
✓  Намаляване на разхода /горенето/ на масло на ДВГ от 3,5 пъти и повече (благодарение на увеличаването на плътността на маслото в буталните канали на маслените пръстени);
✓  Подобряване на стартовите характеристики (студен старт) благодарение на формирането на антифрикционен слой (слой с ниско съпротивление при триене) и сигурно задържане на смазочното масло върху триещите повърхности.
✓  Намаляване нивото на шума и вибрациите в ДВГ на 5-10 дБ. (благодарение на демпфирането с по-дебел слой масло преместването на буталото ).
✓  Възможност за кратковременна работа в случай на аварийно изтичане на масло.
 
За ДВГ със средна степен на износване (50 – 70% от ресурса) основен резултат от употребата на „СУПРОТЕК“ е възстановяването на параметрите на работния процес, преди всичко, поради възстановяването и изравняването на компресията в цилиндрите. Компресията се възстановява в резултат на частичното възстановяване на износения слой на триещите повърхности на частите на цилиндро-буталната група (ЦБГ), но главно заради възстановяването на плътността на възлите на триене ръкав на цилиндъра – бутален пръстен – бутален канал. Благодарение на значителната способност за задържане на маслото на всички повърхности от този възел на ЦБГ загубите на въздух (гориво - въздушна смес) намаляват и компресията се възстановява. Възстановяването на компресията води до подобряване на условията за изгаряне на горивото и до възстановяване на работните характеристики на двигателя. В резултат на това се понижава разходът на гориво, мощността и ускорението нарастват, намаляват шума, вибрациите и вредните емисии от отработените газове. Освен това, образувалият се върху триещата се повърхност слой, увеличава ресурса на двигателя и намалява загубата при триене. Подобреното уплътняване при маслените пръстени намалява разхода на масло, а пониженото картерно замърсяване удължава живота на маслото и на двигателя като цяло.
 
✓  Намаляването на празните пространства при лагерите на коляновия вал и увеличаването на хидравличната плътност на зъбната помпа води до повишаване на налягането, което подобрява качеството на смазване и охлаждането на частите на двигателя.
✓  Удължаване на живота на ДВГ от 2 до 2,5 пъти (благодарение на намаляването на интензивността на износване на детайлите).
✓  Почистване на триещите повърхности от лакове и нагари по време на първия етап от обработката, в това число и разкоксуване на пръстените при тяхната мобилност.
✓  Повишаване и стабилизиране на „компресията“ в цилиндрите на ДВГ (благодарение на образуването на новия слой и уплътняването на празните пространства при трибологичните връзки на ЦБГ).
✓  Възстановяване на функционалните свойства на хидро компенсаторите.
✓  Намаляване на разхода на гориво с 8-12% (благодарение на намалената загуба при триене , благодарение на възстановената компресия се подобрява качеството на изгаряне на горивото).
✓  Възстановяване на ефективната мощност на ДВГ до номиналната (благодарение на подобреното качество на изгаряне на горивото, намалените работни газове в картера и по-малката загуба при триене).
✓  Намаляване на разхода на масло от 3,5 пъти и повече (предвид увеличаването на плътността на маслото в буталните канали).
✓  Подобряване на стартовите характеристики (студен старт) благодарение на формирания антифрикционен слой (слой с ниско съпротивление на триене) и на сигурното задържане на смазочното масло върху триещите повърхности.
✓  Намаляване на шума и вибрациите в ДВГ на 5-10 дБ. (благодарение изравняването на работния процес при цилиндрите ).
✓  Намаляване на отделянето на вредни емисии от отработени газове на ДВГ по СО и СН до 50% (чрез подобреното качество на изгаряне на горивото).
✓  Възможност за кратковременна работа в условията на маслен глад/без масло/.
 
При ДВГ със значителна степен на износване (намаляване на мощността с 30%, повишаване на разхода на гориво с над 25% , този на масло - с над 30%, съществено пушене на двигателя, при малък пробег маслото бързо става черно) резултатите от използването на автохимия „СУПРОТЕК“ може да не се проявят напълно дори при двукратно увеличаване на концентрацията на състава. В такъв случай е подходящо да се направи основен ремонт, след което да се извърши обработка със „Супротек“.

ЕФЕКТ ОТ УПОТРЕБАТА НА „СУПРОТЕК“ ПРИ СКОРОСТНИ КУТИИ, ТРАНСМИСИИ, РЕДУКТОРИ, ДИФЕРЕНЦИАЛИ И ДРУГИ ВЪЗЛИ СЪС ЗЪБЧАТИ ВРЪЗКИ

Във всички агрегати със зъбчати връзки в резултат на употребата на автохимия „СУПРОТЕК“ частично или напълно се възстановява повърхността на триене на зъбците и водещите плъзгачи, на търкалящите и плъзгащите лагери (с изключение на вече разрушените лагери). При автоматичните скоростни кутии, освен това, се възстановява производителността на маслените помпи и хидравличната плътност на плъзгачите (ако има такива), което води до възстановяване на характеристиките на превключването на предавките. Освен това, при вариаторни автоматични скоростни кутии се възстановява повърхността на металните връзки. При диференциали със засилено триене вследствие на използването на „СУПРОТЕК“ не се образува слой върху диска (възможно е незначително въздействие върху работата на диференциалите при непрекъснато спортно шофиране).
✓  Удължаване на живота на ръчните, автоматичните скоростни кутии и разпределителните кутии 2,5 – 3 пъти (благодарение на намаляването на интензивността на износване на детайлите).
✓  По-плавно превключване на скоростите при ръчни и автоматични скоростни кутии, благодарение на оптимизацията на празнините и намалената загуба при триене.
✓  Възстановяване на лагерите и работните повърхности на зъбчатите предавки на ръчни скоростни кутии.
✓  Намаляване на шума и вибрациите при ръчни скоростни кутии и разпределителни кутии 5-10 дБ.  Възстановяване на продуктивността на маслената помпа на автоматични скоростни кутии.
✓  Подобряване работата на плъзгащия механизъм при автоматични скоростни кутии.

ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „СУПРОТЕК“ ПРИ СЕРВО УПРАВЛЕНИЕ

В резултат на използването на „СУПРОТЕК“ при серво управлението се възстановява триещата повърхност (или се поддържат оптимални празнини) на всички триещи се части: роторната и аксиално-буталната помпи, буталата, плъзгачите, което води до възстановяване на характеристиките на серво управлението.
✓  Удължаване на живота 2 пъти (поради намаляването на интензивността на износване на детайлите).
✓  Подобряване на работата на плъзгащия механизъм.
✓  Възстановяване на продуктивността на помпата на серво управлението.

ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „СУПРОТЕК“ ПРИ ГОРИВНИ ПОМПИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ПРИ ДИЗЕЛИ

В резултат на прилагането на „СУПРОТЕК“ в горивната система на дизелов двигател се възстановява (или се поддържа на оптимално ниво) налягането на горивото след помпата с високо налягане (плунжерна или ротационна) при всякакви системи за впръскване на горивото, включително Common Rail /Помпа – дюза/, което води до подобряване на качеството на разпръскване на горивото, до намаляване на неговия разход и увеличаване на мощността на двигателя.
✓  Възстановяване на параметрите (налягането) на работа на горивните помпи с високо налягане, на горивната система COMMON RAIL (Коммон Рейл) (благодарение на оптимизирането на празнините при свързаните триещи се части.
✓  Увеличаване на ресурса на горивната помпа с високо налягане, на горивната система COMMON RAIL (Коммон Рейл) -2 до 3 пъти (благодарение на намалената интензивност на износване на елементите).
✓  По-висока ефективна мощност на ДВГ (благодарение на подобрените качества на изгаряне на горивото).
✓  Намаляване на разхода на гориво на ДВГ с 8 – 12% (благодарение на подобрените качества на изгаряне на горивото).
✓  Намаляване на вредните емисии от отработените газове на ДВГ по отношение на СО и СН до 50% (благодарение на подобрените качества на изгаряне на горивото).

ЕФЕКТ ОТ УПОТРЕБАТА НА „СУПРОТЕК“ ПРИ МОТОРИ

✓  Увеличаване на ускорението, поради повишаването на въртящия момент (увеличаване на компресията и намаляване на загубите при триене).
✓  Подобряване на стартовите характеристики (студен старт), благодарение на създаването на антифрикационен слой (слой с ниско съпротивление при триене) и надеждно задържане на смазочното масло върху триещите се повърхности.
✓  Намаляване на шума и вибрациите на ДВГ с 5-10 дБ, предвид изравняването на работния процес и демпфирането (смекчаване на ударите ) с по-дебел слой масло при буталата.
✓  Удължаване на живота на ДВГ от 2 до 2,5 пъти (предвид намаляването на интензивността на износване на детайлите).
✓  Подобрена устойчивост при продължително сезонно съхранение на техниката благодарение на повишените антикорозионни свойства на формирания слой.
✓  Подобряване на превключването на скоростите, благодарение на оптимизирането на празните пространства и намаляването на загубата при триене.
✓  Допълнителна защита на триещите повърхности при използването на некачествена горивна смес и при продължителна интензивна работа.
✓  Намаляване на разхода на гориво и на масло с 8-12 % (чрез възстановяване на компресията се подобрява качеството на изгарянето на горивото).
✓  Намаляване на пушенето и на отделянето на вредни емисии от отработените газове на ДВГ по отношение на СО и СН до 50% (благодарение на подобреното качество на изгаряне на горивото).

ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „СУПРОТЕК“ ПРИ МОТО- И МИНИТЕХНИКА

✓  Подобряване на стартовите характеристики (студен старт), благодарение на създаването на антифрикационен слой (слой с ниско съпротивление при триене) и надеждно задържане на смазочното масло върху триещите се повърхности.
✓  Увеличаване на продуктивността на мото – мини техниката чрез увеличаване на компресията и намаляването на загубите при триене.
✓  Повишаване на стабилността на мото-мини техниката, поради намаляването на честотата на повреди на детайлите от ЦБГ и редуктора.
✓  Значително намаляване на шума и вибрациите на ДВГ с 5-10 дБ благодарение на изравняването на работния процес и демпфирането (смекчаване на ударите ) с по-дебел слой масло при буталата. ✓  Удължаване на живота на ДВГ от 2 до 2,5 пъти (благодарение на намаляването на интензивността на износване на детайлите).
✓  Допълнителна защита на триещите повърхности при използването на некачествена горивна смес, при продължителна интензивна работа и в случаи на превишаване на максимално допустимите обороти.
✓  Намаляване на разхода на гориво и на масло с 8-12 % (чрез възстановяване на компресията се подобрява качеството на изгарянето на горивото).
✓  Подобрена устойчивост при продължително сезонно съхранение на техниката благодарение на повишените антикорозионни свойства на формирания слой.
*Изложените по-горе данни са потвърдени от проведени тестове и от отзиви на потребители. Ефектът от употребата на смазочни композиции „Супротек“ след пълния курс на обработка се запазва в продължение на 100 000 км. Пробег/2400 моточаса/ ( в зависимост от условията на работа). За да се запази по-дълго време резултатът в ДВГ, се препоръчва употребата на Супротек – Регуляр при ДВГ през 50 000км пробег след пълната обработка.
:SUPROTEC: иновации за автомобили