стани дистрибутор!
Стани дистрибутор Купи онлайн!
Какво е SUPROTEC?
Къде и как се прилага SUPROTEC?
Как работи SUPROTEC?
Технология.Принцип на работа.
Eфект от обработката
Решете проблемите с двигателя сега!

вашия двигател пуши.Как ще помогне супротек?

Всеки ден любители шофьори се обръщат към нас чрез сайта ни с въпросите: „Двигателят пуши. Защо двигателят пуши? Двигателят пуши на студено“ и други подобни. За съжаление, ние много често не можем да дадем еднозначен отговор и ето защо:


Преди да препоръчаме използването на Супротек, е необходимо да се изяснят точно причините за повишеното пушене, тъй като то може да бъде с различен характер и понякога не е свързано с естественото износване на частите от ЦБГ. Характерът на пушека и неговата плътност не дават пълна информация за степента и точната причина за появата на дименето, а само подсказват посоката, в която трябва да се търсят повредите. За да се направи по-пълна оценка на състоянието на двигателя, по принцип, се изисква допълнителна диагностика.

Цветът на пушека може условно да се раздели на три цвята: бял, син и черен, които на свой ред могат да образуват редица оттенъци.

 

двигателят пуши: бял пушек.

двигатель дымит, двигатель дымит белым дымомдвигатель дымит, двигатель дымит белым дымомдвигатель дымит, двигатель дымит белым дымом

Белият пушек, излизащ от ауспуха е напълно нормално явление за режимите на загряване на студени двигатели. Само че това не е пушек, а пара. Вода в парообразно състояние – естествен продукт от изгарянето на горивото. В не загрятата изпускателна система тази пара често се кондензира и става невидима, при което в този участък на изпускателната уредба обикновено се появява вода. По време на загряването на двигателя и на системата за изпускане кондензът намалява. Колкото е по-ниска температурата на околната среда, толкова по-плътна пара се наблюдава. При температура по-ниска от 10˚С - парата се образува и при добре загрети двигатели, а при студове под минус 20 – 25 градуса тя придобива гъст бял цвят със синьо-синкав оттенък. Върху цвета и наситеността на парата оказва влияние също и влажността на въздуха: колкото по-висока е тя, толкова парата е по-гъста.

Ако има пара в топло време и при добре загрят двигател, е възможно това да е свързано с попадането на охлаждаща течност в цилиндрите. Оттенъкът на парата зависи от състава на охлаждащата течност, от количеството й в горивната камера, от климатичните условия, от светлината. Понякога цветът й може да придобива синьо-синкав оттенък, напомняйки маслен дим. Но за разлика от масления дим, който оставя във въздуха синкава мъгла за дълго време, парата се разсейва бързо.

Човек без достатъчно опит трудно може да определи по външния вид каква е всъщност причината за повята на пушенето, затова може да се възползва от остарял начин за проверка. За целта е необходимо да се затвори с бял лист хартия изхода на ауспуха при добре загрят двигател, при това кондензираната пара под формата на капки вода при попадането си върху хартията постепенно ще се изпари и няма да останат явни маслени следи. Ако този прост тест потвърди, че от изпускателната система излиза именно пара, а не маслен дим, трябва да се вземат мерки за отстраняването на повредите, допринасящи за проникване на охлаждаща течност в цилиндрите.

Най-често, течността може да попадне в цилиндрите чрез уплътнителната вложка на главата на блока, поради недостатъчно протегляне (през зимния период често нерядко се наблюдава протичане на охлаждащата течност при допирната точка между блока и главата), прогар и по-рядко в резултат на образуването на микро пукнатини при главата на цилиндрите или цилиндровия блок. Освен това, тези проблеми водят до попадане на изгорели газове в охладителната система, образувайки газови натрупвания, което със сигурност говори за наличие на неизправност.

Отваряйки капачката на радиатора или на разширителния съд, ще се долови лек мирис на изгорели газове и маслен филм върху повърхността на охлаждащата течност. И нивото на течността ще бъде занижено. Характерно е, че в такива случаи след стартирането на студения двигател налягането в охладителната система се повишава, увеличавайки нивото на охладителната течност в разширителния съд. При това нивото не е стабилно и в съда може да се забележи „производство“ на газови мехурчета, понякога съпроводени с периодично изхвърляне на охлаждаща течност от съда.

При спиране на двигателя картинката се променя. Течността започва да постъпва в цилиндъра. Постепенно тя преминава през буталните пръстени и попада в маслото, в картера. При последващо стартиране на мотора маслото се смесва с течността, образувайки емулсия и променяйки цвета си – придобива матов оттенък и става по-светъл. Циркулирайки по смазочната система, такава емулсия оставя върху капака на клапана и върху капачката на гърловината за наливане на маслото характерна пяна с жълто-кафяв цвят.

Ако проблемът (пукнатина, прегаряне) не е голям, то няма да има никакви промени (случва се, че маслото остава чисто, въпреки образувалата се пяна върху капачката и капака на клапана). При много големи повреди течността може да се натрупва над буталата, да възпрепятства завъртането на коляновия вал със стартера в момента на запалването, при особено тежки случаи е възможен хидравличен удар в цилиндъра, деформиране и повреда на мотовилката.

В зоните в цилиндрите, в които попада охлаждащата течност, тя активно почиства нагарите, включително и от горивните свещи и това помага да се определи мястото на повреждането. За да се направи пълна проверка е необходимо да се демонтира главата на цилиндровия блок, който ще даде възможност да се прецени състоянието на уплътнителната вложка, плоскостите на главата и блока.

Също така се случва, охладителната течност да попадне в цилиндъра чрез всмукателната система, например, поради неуплътнени гарнитури на всмукателния колектор (ако тя едновременно уплътнява и охладителните канали на колектора с охладителна течност). При подобни случаи налягането в охладителната система не се повишава, няма мирис на отработени газове в нея, но маслото се превръща в емулсия, а нивото на охладителната течност бързо се понижава. Обикновено, тези признаци са достатъчни, за да се открие неизправността и тя да не се сгреши с описаните по-горе, в противен случай – главата на цилиндровия блок ще бъде свалена напразно.

Всички дефекти, които са свързани с излизането на бял пушек от ауспуха, изискват отстраняване не само директните причини, но и задължителна проверка на системите, които са в състояние да повлияят върху тяхната поява, термостата, датчика за превключване, муфата или самия вентилатор, състоянието на радиатора, неговите капачки, маркучи или съединения.

Ако сте забелязали белия пушек от ауспуха и проблемите, които го съпътстват, автомобилът не трябва да се използва, защото неизправностите прогресират бързо. Но шофьорите много често пренебрегват това и не обръщат голямо внимание на появата на белия пушек (пара). Те продължават да си карат колата, а през това време охладителната течност вече е започнала „мръсното си дело“, влошавайки свойствата на маслото.

Образувалата се емулсия води до повишаване на износването не само при цилиндро-буталната група, а при всички възли и механизми и в крайна сметка е причина за извеждането на двигателя от строя.

 

как ще помогне супротек в тази ситуация?

Разбира се, „Супротек“ не може да предотврати появата на горепосочените неизправности и още повече да ги отстрани, а съответно засяга интензивността на образуването на пара. Но това е точно този случай, когато използването на продуктите „Супротек“ е повече от оправдано и ето защо. На първо място, формиралият се слой чрез „Супротек“, притежавайки по-голяма здравина, отколкото основният метал, е в състояние да се противопостави на износването при малки изтичания на охладителната течност.

Второ – тъй като се характеризира  с добра маслозадържаща способност, дава възможност на двигателя да работи безпроблемно по-продължително време при големи изтичания на охладителната течност, когато цялото количество масло вече се е превърнало в емулсия. Съответно, този запас от време ще Ви позволи да откриете наличието на повреди, да вземете мерки за предотвратяването на по-сериозни последствия и да се отървете от извършването на по-сложен и скъпоструващ ремонт.

двигателят пуши: черен пушек

двигатель дымит, двигатель дымит черным дымомдвигатель дымит, двигатель дымит черным дымом

Черният пушек, излизащ от ауспуха, говори за пренасищане с гориво-въздушна смес и за влошаване на условията за изгаряне на горивото и следователно и за неизправности при системата за подаване на гориво или ЦБГ. Такъв пушек обикновено са вижда добре на светъл фон и представлява частички сажди – продукти от непълното изгаряне на горивото. 

Черният пушек е съпроводен с голям разход на гориво, често с недобро стартиране, неустойчива работа на двигателя, висока токсичност на обработените газове, а нерядко и със загуба на мощността, което са дължи на неоптималния състав на гориво-въздушната смес.

При карбураторни двигатели черният пушек обикновено се появява вследствие на преливане в изпитвателната камера, което е в резултат на неизправност на игления клапан (вентил) или поради коксуване на въздушните жигльори.

При бензиновите двигатели с електронно впръскване на горивото пренасищане на сместа се получава обикновено при наличие на повреди и неизправности на датчиците (на кислорода, за разхода на въздух и други), а също така и при неуплътнени дюзи.

При дизеловите двигатели черен дим се появява, когато е нарушена работата на помпите с високо налягане, дюзите и ако ъгълът на впръскване не е оптимален.

Тъй като работата на двигатели с пренаситени смеси предизвиква по-голямо образуване на сажди, това се отразява не само върху токсичността на отработените газове. В резултат се наблюдава насищане на моторното масло със сажди, което на свой ред води до бързо замърсяване на двигателя, нарушаване на топлообмена, ускорява се коксуването на буталните пръстени, замърсяването на филтрите и маслените канали, засилвайки по този начин абразивното износване.

Освен това, нарушаването на топлообмена на двигателя може да доведе до прегаряне на буталата или клапаните, което на свой ред предизвиква още по-сериозни последици. Неизгорялото напълно гориво, попада в маслото през прегарянето в буталата и се смесвайки се с него, понижава вискозитета му, което вече само по себе си оказва влияние върху неговите противоизносващи свойства и освен това, при висока концентрация на гориво в маслото е възможно възпламеняване.

Очевидно е, че работата на двигателя с подобни неизправности, не само че е затруднена, но е и изключително опасна, тъй като понякога бързо води и до по-сериозни неприятности.

Другата основна причина за непълното изгаряне на горивото е намаляването на компресията на двигателя. За бензинови двигатели в края на сгъстяването (компресията), преди всичко, се определя количеството на на постъпващия въздух или на окислителя (кислорода). Затова  с понижаването на количеството въздух при предишното подаване на горивото сместа става пренаситена с всичките аналогични последици. При дизеловите двигатели в края на сгъстяването (компресията), освен постъпването на въздуха, се определя още и температурата на това попълване в момента на впръскване на горивото. А тъй като запалването на горивото при дизеловите двигатели става чрез самовъзпламеняване, то при ниска компресия температурата може да бъде недостатъчна за него, особено през студеното време от годината. Т. е. това е понижаване на характеристиките за стартиране на двигателя.

затова си струва да се обработи със супротек?

Очевидно, в първият случай, при неизправности на горивната апаратура на бензинови мотори, използването на добавки за двигателя „Супротек“ в качеството й на ремонтно средство не е възможно, но като профилактика продуктът е изключително ефективен. На първо място това е така, защото се намалява въздействието на абразивното износване, и второ – тъй като се уплътняват празните пространства в цилиндро-буталната група, се понижава  вероятността от картерно замърсяване.

При неизправности на горивната инсталация при дизелови двигатели, а обикновено това е износване на плунжерната двойка на горивната помпа с високо налягане, обработката на помпите чрез горивото („Супротек за горивни помпи с високо налягане“) дава възможност за възстановяване на параметрите на впръскване на горивото и качеството на неговото изгаряне.

Вторият случай на непълно изгаряне на горивото, свързан с понижаването на компресията, е най-характерният в технологията „Супротек“, тъй като образувалият се слой върху триещите се повърхности на ЦБГ възстановява компресията и следователно качеството на изгаряне на горивото.

Черният дим изчезва, възстановява се мощността и се намалява разходът на гориво и този на маслото.

двигателят пуши: сиво или сиво-син

двигатель дымит, двигатель дымит черным дымомдвигатель дымит, двигатель дымит черным дымомдвигатель дымит, двигатель дымит черным дымом

Основната причина за появата на син пушек е попадането на масло в цилиндрите на двигателя. „Масленият“ дим може да има син цвят с различни оттенъци – от прозрачно светлосиньо до гъст бяло-син пушек. Това зависи от режима на работа на двигателя, степента му на загряване и качеството на маслото, постъпващо в цилиндрите, осветлението и други фактори. Характерното е, че масленият дим, за разлика от парата, не се разсейва бързо във въздуха, а при споменатият по-горе тест с листа хартия се получават мазни капки, излитащи от тръбата заедно с отработените газове.

Масленият дим е съпроводен с повишено потребление на масло. При преходните режими масленият дим става гъст. Собствениците на съвременни автомобили не трябва да забравят за неутрализаторите, които почистват отработените газове от маслото дори при много голям разход.

Маслото в горивната камера може да попада в буталните пръстени през увеличените празни пространства или през междините на клапанните стожери и водачите на втулките.

Износването на частите от цилиндро-буталната група е една от най-често срещаните причини за появата на маслен дим. Износването може да бъде както при цилиндровите втулки, пръстените, така и при буталните ръкави. Освен това, големите празнини в ръкавите създават помпен ефект, изпомпвайки маслото в горивната камера, дори ако маслените пръстени са в норма, маслото така или иначе ще постъпи в цилиндрите.

Отклонението на цилиндъра от кръга влошава уплътняващите свойства на пръстените. В областта на отворите обикновено се образуват пролуки, но не е изключено и тяхното появяване на други места на кръга.

Износването на частите от цилиндро-буталната група често е придружено от загуба на компресията и повишено налягане на картерните газове. Но трябва да се помни, нерядко голямото количество масло, постъпващо в цилиндрите, уплътнява добре празнините при свързаните елементи и резултатът от проверка на компресията може да бъде напълно нормален, понякога дори по-близък до горната граница. Точно този факт обърква търсенето на причините за появата на синия маслен пушек.

При неголеми износвания на частите пушекът се забелязва явно само при загряване на двигателя, намалявайки постепенно и дори изчезвайки напълно. Причината е проста: нагрявайки се, частите се разширяват и запълват празните пространства. При прекалено големи износвания картинката е обратната: пушекът при загрят двигател се увеличава, защото на горещото масло с нисък вискозитет му е по-лесно да попадне в цилиндрите през увеличените празни пространства.

Върху по-големият разход на масло също влияе и повредата на свръзкатамежду буталните ръкави и счупването на самите пръстени, които са в резултат на прегряването и детонацията.

Освен това, използването на некачествени масла и ненавременното обслужване може да предизвикат загаряне и прилепване на пръстените в буталните канали с пълна загуба на подвижността.

Разгледаните по-горе проблеми, обикновено не възникват едновременно при всички цилиндри. Да се открие повредения цилиндър не е трудно, като се сравнят състоянието на свещите и степента на компресията при различните цилиндри. Освен това, подобни проблеми често са придружени от странични шумове и тракания с различен произход, които се променят с оборотите, натоварването и степента на загряване надвигателя, а също така и неустойчива работа на мотора , дължаща се на прекъсване на цилиндрите (особено при студен старт).

 

Честата група неизправности, които предизвикват появата на маслен пушек и разход на масло, е свързана с износването на стожерите на клапаните и водачите на втулките, също и с износване, механични дефекти и остаряване (загуба на еластичността) на маслените уплътнения. Тези проблеми обикновено видимо увеличават пушенето на двигателя по време на загряването му, тъй като втечненото горещо масло по-лесно преминава през празните пространства между износените части. Освен това, попадането на масло в цилиндрите се засилва при празен ход и при спиране на двигателя. При тези режими във всмукателния колектор настъпва голямо разреждане и маслото тече по стожерите на клапаните в условията на падащото налягане , натрупвайки се по стените на частите и в системата за отработени газове. Последващото отваряне на дросел клапатав първия момент значително увеличава плътността на синия маслен пушек.

При двигатели с турбо компресор разходът на масло, придружен от син пушек, е възможен поради неизправности на турбо компресора, в частност, износването на лагерите и уплътненията на ротора. Износването на предния лагер на компресора дава подобна картина като при излизане на маслените уплътнения от строя (включително масления нагар по свещите), но при това във входния щуцер на компресора се образува локва масло.

Да се определят дефектните уплътнения на турбината е сложно, тъй като маслото постъпва директно в системата за отработени газове и там догаря.

По време на експлоатация синият пушек и повишеният разход на масло често се появяват, когато един от цилиндрите е изключен, поради проблеми със запалването или при липса на уплътняване при клапаните. В последния случай пушекът става бяло-син, особено, ако при клапана има видимо прегаряне. Тази неизправност се определя без проблем – компресията при този цилиндър е незначителна или липсва напълно, а върху свещите се появява обилен черен нагар, често под формата на възелчета.

Срещат се и доста екзотични повреди, водещи до появата на син маслен пушек. Така при автомобилите, оборудвани с автоматични скоростни кутии с вакуумен датчик за натоварване, е възможно спукване на мембраната на регулатора. Тъй като нейната кухина е съединена посредством маркуч към всмукателния колектор, то двигателят просто започва да смуче масло от скоростната кутия. Обикновено маслото постъпва само в тези цилиндри, около които в колектора е направен подбор на вакуум. При това е възможно занемаряване на свещите и разпръскване на масло от отворите им. 

Eфект от използуването на супротек

Очевидно е, че в болшинството от случаите при наличие на син пушек „Супротек“ може да се използва не само с цел профилактика, но и като средство за ремонт и възстановяване. Така е защото причината за образуването на синия пушек най-често е износването на триещи се двойки, при които са налице всички необходими условия за ефективната работа на „Супротек“. При употребата на автохимия „Супротек“ при посочените условия можете не само да се отървете от пушека, но също и от причините за неговото образуване, подобрявайки състоянието на износените възли. Профилактичното действие на „Супротек“ във всичките три случая Ви помага да се избавите от по-сериозни проблеми и да не се налага да правите непредвидени разходи.

:SUPROTEC: иновации за автомобили