стани дистрибутор!
Стани дистрибутор Купи онлайн!
Какво е SUPROTEC?
Къде и как се прилага SUPROTEC?
Как работи SUPROTEC?
Технология.Принцип на работа.
Eфект от обработката
Решете проблемите с двигателя сега!

автомобила  гори  масло: причини,следствие,диагностика.

Повишения или големия разсход  на масло / така нареченото -горене на масло от двигателя/ е явление силно разпространено и затова предизвиква огромен интерес у автолюбителите.

Отначало всеки се интересува:   Кое се счита за повишен или голям разсход на масло? След това:  защо такъв разсход на масло? И последния въпрос: Какво да правя? Започваме поред.

 

 

  

кое се смята повишен или голям разсход на масло?

За болшинството нефорсирани и среднофорсирани двигатели (отношението мощност към работен обем на двигателя 70 - 75 конски сили) нормален разсход на масло се счита  намаляването на маслото от най-горната отметка на щеката/ мах / до най долната отметка на щеката / мin / - за целия пробег на маслото / от смяна до смяна/.

Високофорсираните двигатели със общо предназначение / без спортните / за да съхрянят приемлив ресурс / живот / ги конструират така че да се подобри смазването и извеждането на топлината от ключови детайли в цилиндро-буталната група.Това е съпроводено с повишен разсход на масло.Например,за повечето двигатели  V6 и  V8 производителите допускат разсход на масло от 1л. на 1000 км. пробег.Значи 10 литра за 10 000 км. пробег.Това е около 1,5 до 2 пъти повече от обема на маслото в картера.В действителност автопроизводителя се застрахова.

Разсхода на масло силно зависи от режима на експлоатация.Работата на двигателя в режим близък до номиналните стойности се съпровожда с кратно увеличение на разсхода на масло.Градския цикъл на експлоатация с частично спиране на двигателя води до ,, затягане,, на маслото през направляващите клапани.Затова ако се експлоатира двигателя в един от тези режими или смесено и в двата разсхода ще бъде 1 л. на 1000 км,а ако карате умерено в извънградски режим разсхода ще бъде 0,1 л. на 1000 км.

защо голям разсход на масло?

Голям или повишен разсход на масло  се става поради следните причини:

• некачествено масло
• повишено износване на цилиндро-буталната група 
• загуба на подвижност в сегментите / спечени сегменти и още по лошо заварени/
• неработоспособни гумички на клапаните / стари /
• неизсправна системата на вентилация на картера 
• протечки на масло;
• изсхвърляне на маслото в изсходната тръба през турбината
• изсхвърляне на масло в системата на охлаждане

Както е видно причините не са толкова много,но взети заедно това е целия двигател.


Некачественото масло може да бъде преработено /пречистено/ или фалшива имитация / менте/.Това са започващи от смеси на минерални масла без присадки до смяна на определена марка масло с евтин търговски продукт / ментак /.От друга маслото може да бъде неправилно подбрано за конкретния двигател,окръжаваща среда и режим на експлоатация.Като правило завода производител дава регионални препоръки за използуването на маслата от собствената си марка.

Може да се използува и евтино масло със същото качество,но трябва да сте сигурни в доставчика.

Диапазона за разсхода на масло при изсправен двигател при различни по качество масла може да бъде много широк.Но главното тук е не толкова горенето на масло,а последствията  от експлуатацията на двигателя с некачествено масло.Некачественото масло може не само бързо да изгаря покрай стените на цилиндрите,но и оставя повече нагар и лакови филми,които се появяват от повишената деструкция на маслото.

Низките миещи и диспергиращи свойства водят до лошото извеждане на продуктите свързани с нагарообразуването от зоните на триене.А така също и повишено абразивно износване на триещите се детайли.Ниските антикорозионни свойства водят до интензивно корозионно износване.Като резултат се появява втора и трета причина за повишен разсход на масло.И те също са свързани с горенето на масло.

Повишеното износване на детайлите от цилиндро-буталната група влияе на повишения разсход на масло основно от увеличените хлабини между сегментите и стените на буталните цилиндри.Останалите фактори в ЦБГ при съхранена подвижност и еластичност на сегментите са малко значими.По голяма хлабина в цилиндрите обезспечава изпомпването на масло като обемна помпа.При движение на буталото надолу сегментите свалят масло и го пропускат под себе си.При движение на буталото нагоре сегмента се опира в долния край на жлеба и избутва маслото със задната стена нагоре.И по този начин порцията масло е готова за изгаряне.

Ако маслото интензивно гори и нагарите не се измиват и не се извеждат от ЦБГ  рано или късно сегментите ще се закоксуват / спекат /.Това значи,че ще престанат да изпълняват свойте функции.А именно: компресионни - обезспечаването на нужен заряд окисление в горивната камера,маслосменяеми - да свалят масло.При  това първо ще се изпортят сегментите тъй като нагара тук е и замаслен.

Освен тези процеси, повишаването горенето на масло  ( износването и спичането) периодично влошават условията на работа на двигателя водейки го до катастрофално състояния ,когато двигателя не пали или изгарят клапани и част от цилиндрите не работят.

В процеса на експлоатация гумичките на клапаните са подложени на високи температурни въздействия което води до загуба на еластичност.Освен това абразивните частички  в маслото / карбоните от нагара / износват уплътнителните повърхности на гумичките на клапаните. както,и водачите,и стеблото на клапана.В такъв случай живота на този възел силно зависи от режима на експлуатация /прегряване на двигателя / и качеството на маслото / противоизносни свойства и  абразивно износване /.

Всяка една система за вентилация на картера,независимо от конструкцията трябва да обезспечи допустимата концентрация на пробивните отработени газове в картера с цел защита на маслото от окисляване и замърсяване,и намаляване налягането в картера с цел предотвратяване излизането на маслото през уплътненията.По определение с картерните газове излизат и маслени пари,концентрацията на които зависят от температурата на маслото,то ест от режима на работа на двигателя и ефективноста на системата за охлаждане.

Маслените пари се задържат на маслените подутини и се стичат обратно в картера.При дълга експлоатация на двигателя с мръсно масло и с голям пробив на газове в картера повърхноста на маслените подутини се замърсява със смеси от продукти образувани при непълното изгаряне на горивото,нагари,отлагания,елементи от деструкцията на маслото и др..Без да гледаме увеличаването скоростта на потока от газове и пари на маслото с намалено проходно сечение на маслената поддутина,ефективността на ,,отскока,, на масло се намалява.Принципа на отскока на масло се определя от рязкото обръщане  на потока на острите бариерни ръбове,а именно те - се замърсяват първи.При това положение: ефективността на вентилацията се намалява,увеличава се концентрацията на маслени пари,увеличава се количеството провлачено масло през маслените подутини.Освен това расте налягането в картера което води до изстискване на масло поради ,липса на плътност.

Това е следващата причина за разсход на масло,но тя е свързана с горенето.Преди всичко липсата на плътност в маслените уплътнения е поради следните причини: тяхното низко качество,износване /мръсно масло /,неправилно монтиране и прегряване,возможно е също протечки на масло през гарнитурите при загуба на техните свойства и неправилно стягане,при удар в картера,при нарушаване херметичноста на местата за поставяне на датчици и др..Но цялата намалена плътност в своята основа се проявява при увеличаване на налягането в картера.Изсключение прави само нарушаване херметичноста на блока.

Изсхвърлянето на масло в изспускателната тръба през турбината се получава когато излезе от строя масленото уплътнение.Тогава маслото което се подава под налягане  в този турбо компресор за да смаже лагера - започва да влиза в изсходната тръба и естествено там гори или просто излиза от тръбата.Ресурса на това маслено уплътнение също зависи от неговото първоначално качество,режим на работа /температура/ и качество на маслото.

Изсхвърлянето на масло в системата за охлаждане може да стане ако е пробита част от гарнитурата на главата.причини могат да бъдат - некачествена гарнитура,неправилно стягане,несъответствие на плоскостите  глава-блок.

какво да се направи при голям разсход на масло ?

За удобство причините, последствията и диагностиката на повишения разсход на масло ще ги сведем в таблицата.  


причина

следствие

диагностика

какво да правя?

1

Некачествено масло

Повишено горене на масло;Високо нагарообразуване;Значително замърсяване на двигателя;Повишено износване на триещите се детайли;Намаляване на компресия и качество на изгаряне на горивото;Намаляване ресурса на маслото;Загубата на еластичност на уплътненията;Излизане на двигателя от строя;

Нагар на капачката на гърловината;Бързо замърсяване на маслото;Метода на ,,капкова проба,,;Експресен метод за определяне на вода,визкозитет,механични примеси;Анализ в лаборатория за масла.

Да преминем на масло съответстващо на двигателя и режима на експлоатация;Да обезспечим защитата на двигателя с технологията,,СУПРОТЕК,,.

2

Повишено износване на цилиндро-буталната група

Прехвърляне на масло от сегментите;Повишено горене на масло;Високо нагарообразуване;Запичане на сегментите.

Синкав дим при каране с увеличаване на натоварването или постоянно (освен дизелите);Намаляване на компресията.

Възстановяване на техническото състояние по технологията ,,СУПРОТЕК,,;Замяна на буталната група..

3

Загуба в подвижноста на сегментите 
(спичане, "заваряване")

.  Прехвърляне на масло от сегментите;Повишено горене на масло;Високо нагарообразуване;С времето намаляване на мощноста и ускорението;Увеличаване разхода на гориво.

Синкав дим при каране с увеличаване на натоварването или постоянно (освен дизелите);Намаляване на мощноста и ускорението;Увеличаване разхода на гориво;При голям нагар е възможно увеличаване на компресията над номинала.

Използвайте промивка ,,СУПРОТЕК,,;Обработка на двигателя със ,,СУПРОТЕК,,;Каране на двигателя при висока скорост;Щателен преглед на двигателя.

4

неработоспособни гумички на клапаните

Повишено горене на масло;Възможно прогаряне на клапаните.

Синкав дим при подаване на газ,след това на 5то - 10то подаване изчезва напълно (освен дизелите);Специфичен разход на масло - извъградско малко,а при градско каране повече.

Да се сменят гумичките на клапаните;Да се сменят и направляващите клапани.

5

Неизспрвна ситема  за вентилация на картера

Повишено горене на масло;Повишено нагарообразуване;Повишен износ на триещите се детайли;Намаляване на компресията и качеството на изгаряне на горивото;Намаляване ресурса на маслото.

Нагар на капачката на гърловината;Бързо замърсяване на маслото.

Направете промивка на системата на вентилация на картера.

6

Протечки на масло поради намалена плътност

Повишен разсход на масло;Замърсяване на машинния отсек и околната среда.

Тест на хартия -20 минути без една капка;Течове на масло освен(освен теч в задната гарнитура).

При повишено налягане на газовете в картера да се изясни причината;По нататък пункт 2 или 5;Да се отстранят пропуските в плътноста.

7

Изсхвърляне на масло през изсходната тръба от турбината

Повишен разсход на масло;Излизане от строя на турбината;Излизане от строя и на катализатора.

Изхвърляне на капки масло от изходната тръба при студен двигател;Тест на хартия на част от тръбата;Синкав дим от тръбата при загрят двигател;Следи от масло върху фланците на изпускателната система.

Да се сменят гарнитурите;Да се ремонтира или смени турбокомпресора.

8

Изсхвърляне на масло в системата за охлаждане

Повишен разход на масло;Влошаване качеството на антифриза;Влошаване на топлообмена;Попадане на антифриз в ситемата за смазване и загуба свойствата на маслото;Хидроудар.

Замасляване на охлаждащата течност(помътняване,промяна в цвета);Наличие на вода в маслото( пени се).

Щателно преглеждане на двигателя.

голям разсход на масло.как ще помогне супротек?

Големия разсход на масло е резултат от: когато изгори бутало или е пробит картера,но тези произшествия не се нуждаят от коментари.Ремонт на двигателя обработен с технологията ,,СУПРОТЕК,, ще мине с много ,,малко кръв,, тъй като цилиндрите / гилзите/ и лагерите няма да пострадат.

При дизеловите двигатели гълъбовосивия дим от тръбите с мирис на масло и гориво е резултат от неработещ цилиндър.Тогава разсхода на масло е също доста голям.Честа причина за това е неизсправна горивна апаратура.Такава неизсправност също се ЛЕКУВА с технологията ,,СУПРОТЕК,,.Както в смазочното масло за възстановяване на компресията,така и в дизеловото гориво за възстановяване на горивната помпа или помпа-дюза.

:SUPROTEC: иновации за автомобили