стани дистрибутор!
Стани дистрибутор Купи онлайн!
Какво е SUPROTEC?
Къде и как се прилага SUPROTEC?
Как работи SUPROTEC?
Технология.Принцип на работа.
Eфект от обработката
Решете проблемите с двигателя сега!

повишен разход на гориво.причини за разхода.намаляване на разхода на гориво.

Значителна част от всички двигатели в това число и автомобилните работят на въглеводородни горива.То ест - изсползуват енергията на земята.При горенето се отделя енергия молекулярни връзки.Счита се че запасите от въглеводородни горива са ограничени и тяхното изсползуване нанася вреди на околната среда.Въпроса с икономията на гориво се разглежда не само като частен финансов интерес,но и в глобален мащаб за цялата планета.

Към сегашния момент ДВГ се явяват най-икономичните източници на енергия,като техния КПД достига 50%.Общата мощност на буталните ДВГ съставлява 80% - 85% от мощноста на всички енергоустановки   в световната  енергетика.С приложение в автомобилния,железопътния,водния транспорт,в селско стопанство,в строителство,в средства за малка механизация и ред други области.Буталните ДВГ  като изсточник на енергия нямат алтернатива.

Горивната икономичност се характеризира със специфичен ефект при разсхода на гориво.То ест - минималното значение на разсхода на гориво за произведената полезна работа.В автомобила цялата полезна работа се изразсходва при различните агрегати (генератори,помпи,компресори),загуби в предавките,ходова част ( съпротивление в окачването на колелата и съпротивление на амортизирани елементи), и съпротивление на движението на въздуха.В зависимост от режима на експлоатация на автомобила съотношението на тези разсходи на енергия силно се променя.Например при висока скорост почти цялата енергия се изразсходва на съпротивлението на въздуха,докато при малка скорост тя се изразсходва на задвижващите механизми и загряването на гумите.

Голяма част от енергията се губи в самия двигател като резултат от непълното изгаряне на горивото,а също топлинни и механични загуби.Максимално ефективния КПД на двигателя при изсползуване на качествено гориво съответства на 70% до 80% натоварване.С използуването на нагнетявяне диапазона на минималните значения  на специфичния разсход на гориво се разширява и съответства на 50% до 90% от номиналната мощност.Затова при други натоварвания специфичния разсход на гориво може да се увеличи в пъти.

То ест - преди всичко за икономия на гориво е необходимо максимално време да се движите стационарно при скорост 80 - 110 км в час в зависимост  от двигателя и пътната обстановка.

Втория фактор за икономичност се явява интензивноста на преходните процеси.Това е не стационарно движение със  собствени ускорения и употреба на спирачки.Качеството на изгаряне на горивото преди всичко се определя в оптимално съотношение като количество гориво и окисление ( въздух).За бензиновите двигатели количеството на въздуха трябва да превишава съотношението при стехиометричната смес (14,7 : 1) на 10 -15%,а за дизеловите 2 до 2,5 пъти.

причини за разхода на гориво.

Всеки преходен процес е съпроводен с временни нарушения за оптималното съотношение гориво и окисление.В резултат при ускорение горивото е повече отколкото окислението и то излита в тръбата,а при спирачки енергията преминава в нагряването на спирачните дискове.Разбира се съвременните автомобили са снабдени с ефективни системи за управление на двигателя,които са толкова надеждни и съвършени че обезспечават оптимален разсход на гориво във всеки един режим на работа,при висока мощност и минимална токсичност в изсходните газове.Но това само минимизира отрицателния ефект в преходните процеси.Все едно - специфичния разсход на гориво расте.При такива режими на движение най - приемлив се счита средно каране ( не бързо - изсхвърлянето на гориво в тръбата,не бавно - увеличено време на преходния процес) и спиране на двигателя.

Освен това качеството на изгаряне се определя от изсправноста на всички системи: горивоподаване,снабдяване с въздух ( в това число работоспособност на ЦБГ),запалване и газоотделяне.При това за пълното изгаряне на горивото оказват влияние и външните условия: температура,налягане и влажност на въздуха.Намаляването температурата на въздуха води до увеличаване на плътноста,но се съпровожда с намаляване на термичния КПД и влошава образуването на горивна смес.Намаляването на налягането пропорционално намалява кислорода,а при увеличение на влажноста е нужен разсход за образуване на пари.Всичко това увеличава разсхода на гориво.

След вала на разпределителната кутия част от енергията се губи в трансмисията.Първоначално тази загуба е причинена от приплъзвания в съединителя.При фрикционни съединения  тези загуби са незначителни,докато при използуване на хидродинамични муфи и трансформатори тези загуби достигат доволно големи величини.

Загубите в скоростните кутии зависят от това каква предавка е включена.Загубите се ограничават с разсхода на мощност за смесване на маслото в картера на скоростната кутия при въртенето на междинния вал и работата на маслената помпа ( ако е съединена със скоростната кутия).Загубите зависят главно от общия брой зъбни колела на предавката чрез които се предава въртящия момент.Освен това на загубите влияят плътност и температура на маслото.Разстоянието от зъбните колела до стените на картера на скоростната кутия.Муфите и синхронизаторите също могат да се явяват в отделни случаи причина за значителна загуба на мощност.

В автоматичните скоростни кутии загубите нарастват.Главните източници на загуби при това  се явяват хидромуфите и хидротрансформаторите.Трансмисията също влияе на разсхода на гориво в зависимост от режима на нейното изсползуване.При равна скорост на движение на ниска предавка се  получава увеличение на числото на оборотите и намаляване натоварването на двигателя.И това и друго води до увеличаване разсхода на гориво.

Загуби на енергия има в почти цялата трансмисия на автомобила.Ако автомобила има независимо окачване на колелата,то за предаване на момента на водещите колела са необходими шарнири.В този случай когато водещите колела се явяват предни тези шарнири работят често с големи ъглови премествания и стават причина за значителни загуби.Водещите колела са поставени на окачващи лагери в които загубите от триене са много незначителни.Много важно се оказва правилното регулиране на спирачките на колелата.Ако повърхностите на триене след спиране не се отделят от барабана то възникват големи загуби водещи до прегряване и флошаване функционирането на спирачките.Загубите на триене при гумата  са необратими тъй като при деформация тя се нагрява и от нея се отделя топлина която се разсейва в околната среда.Всички тези загуби зависят както от състояните на тези възли така и от състоянието на пътя.

Загубите на енергия  от  генератора зависят от  електрическото натоварване (система за управление,осветление,вентилатори,подгряване на седалки,аудиосистеми и др.).От компресора на климатика също се губи енергия.

Най накрая при движение основната работа се върши чрез преодоляване съпротивлението на въздуха.Съпротивлението на въздуха е пропорционално на скороста на движение.При увеличаване на скороста 2 пъти съпротивлението се увеличава 8 пъти.Тук разсхода на гориво зависи от аеродинамиката на автомобила: съпротивлението от предното стъкло,от страничната повърхност на автомобила,от изпъкналите части,от завихрянето на въздушни струи зад автомобила,около колелата и под шасито,съпротивлението на въздуха преминаващ  през радиатора и пространството под капака.

намаляване разхода на гориво.

По този начин за да намалим разсхода на гориво при всякакви условия е необходимо да се поддържа двигателя ( да се сменят свещи,масло,филтри и да се обработи по технологията ,,СУПРОТЕК,,) агрегатите и ходовата част на автомобила в изсправно състояние ( да се сменя маслото и да се обработва по технологията ,,СУПРОТЕК,,).Да не загряваме двигателя повече от 5 минути и да започваме движение по бавно.При нестационарен режим да ускоряваме средно и да спираме двигателя при дълго стоене.Да се проверява налягането в гумите и да се следи за протектора.Да се изсползува качествено гориво и масло.Да се избягва претоварването на автомобила и използуването на багажник.На пътя да се движим с опимална скорост.

 

:SUPROTEC: иновации за автомобили