стани дистрибутор!
Стани дистрибутор Купи онлайн!
Какво е SUPROTEC?
Къде и как се прилага SUPROTEC?
Как работи SUPROTEC?
Технология.Принцип на работа.
Eфект от обработката
Решете проблемите с двигателя сега!

Tриботехнически състави "супротек". какво е това?

СУПРОТЕК - това са триботехнически състави последно поколение.Тази технология използва уникалните свойства на природните минерали за възстановяване и максимална защита от износване на двигатели с вътрешно горене,скоростни кутии,диференциали,хидравлика,дизелова помпа и помпа дюза от всякакъв тип и размер.Производителят няма никакво значение.Технологията "СУПРОТЕК" гарантира възстановяване и максимална защита от износване и на промишлено оборудване.Технологията "СУПРОТЕК" позволява да се оптимизират параметрите при контакта на триещите се двойки /метал с метал/,което води до подобряване на техническите параметри  до номиналните и повече. .

В зоните на триене на новия двигател също се формира нов слой.За сметка на антифрикционните свойства на този слой  се намаляват загубите при триене т. е. увеличава се механичния коефициент на полезно действие.В резултат на това се намалява разсхода на гориво,увеличава се мощността и ускорението на двигателя.Но най-главното без значение "стар или нов" двигател е характерното повишаване на ресурса /живота/,т.е. може да се отложи основния ремонт в диапазона на 100 000 до 200 000 км. пробег.А в случай на нормална експлоатация може вообще да се откаже основен ремонт.

По функционално предназначение триботехническите състави "СУПРОТЕК" се отнасят към клас антифрикционни /намаляване загубите при триене/,противоизносни /намаляване скороста на износване/,противозадирни /увеличаване диапазона на пределното натоварване при повърхностите на триене/ и допълнителни присадки в смазочните материали.

Триботехническите състави "СУПРОТЕК" са предназначени за възстановяване на износени повърхности на триене / двойка метал с метал/, оптимизация на хлабини в съединените двойки при възлите на триене в различни машини и  механизми.Като носител на препарата до мястото на контакта се използуват системите им  на смазване  или техните смазки /греси/ Обработката се извършва в режим на щатна експлоатация /по време на работа/ без разглобяване.

Триботехническите състави "СУПРОТЕК" в своята основа се състоят от балансирани комбинации по особен начин натрошени минерали от групата на слоистите силикати /серпентини,хлорити и т.н./Освен минералите СУПРОТЕК съдържа носители: минерално масло в хълт цвят без присадки.В качеството на носител за  автоматични скоростни кутии и хидравлика се използува масло ATF тип Dextron червен цвят.

Химическия състав и технологията на приготвяне на Триботехническите състави "СУПРОТЕК" в съвременния им вариант са резултат от 20 годишни научни изследвания като  продължават да се усъвършенстват постоянно за повишаване на тяхната ефективност и във връзка с изменението  на конструкцията и условията в работата при трищите се възли.

Съставите щателно се подбират за всеки възел на триене и се тестват в лабораторни условия на машина за триене и лагерен стенд.Контрол на качеството се прави след производството на всяка партия продукция.

разликата между триботехническите състави "супротек" от допълнителните присадки

СУПРОТЕК добавки:

1.Притежават ефект на възстановяване  на триещи се повърхности - метал с метал /формират защитен слой с дебелина до 20 мкм/ и оптимизират геометрията на триещите се повърхности.

2.Защитния слой притежава повишена маслозадържаща способност - защитния слой удържа масло на повърхноста значително по силно от обикновенната необработена повърхност,което смегчава режима на триене в областа на течното или хидродинамичното триене./работата на масления клин/.

3.Притежава ефект на последействия - способноста да съхранява постигнатите параметри след обработката и след смяната на маслото,докато защитния слой не се износи напълно.След пълната обработка слоя се запазва стабилно минимум 100 000 км.Скороста на износване на обработен възел със СУПРОТЕК е от 1,5 до 3 пъти по малка  отколкото при необработен възел.В зависимост от режима на работа на възела,абразивно или корозионно износване.

4.СУПРОТЕК е химически неутрален към всички вещества ,който влизат в пакета присадки на смазочния материал и към самия смазочен материал,което обезспечава безопасноста от използуването му във всякакви възли и механизми /при съблюдаване на инструкцията за употреба/.

 

супротек -къде се използува?

Областа на използуване на "СУПРОТЕК" се разделя на две групи:

- автотранспорт и специална техника.

- промишлено направление.

Първата група включва всички видове лек,лекотоварен и товарен транспорт,тежка и специална техника.А именно такива възли и агрегати като:

- двигели с вътрешно горене от всякакъв тип и размер,дизел генератори.

- лагери абсолютно всякакви видове и размери.

- скоростни кутии /ръчни- автоматични-полуавтоматични/,диференциали,задни мостове,раздатки.

- горивни помпи високо налягане и помпа дюза.

- хидравлични системи и хидравлика на волана.

ПРИЛОЖЕНИЕТО  НА  ТЕХНОЛОГИЯТА  "СУПРОТЕК" В ПРОМИШЛЕНОСТТА.

- Всички видове транспорт на предприятията

- Тежка и специална техника 

- Дизелови двигатели / в това число железопътен,речен  и морски транспорт/дизел генератори

- Машинен парк на предприятия

- Бутални и винтови компресори

- Редуктори,мултипликатори и предавки

- Лагери абсолютно всякакви

- Хидравлични системи,подемници,преси,изпълнителни механизми,манипулатори

- Предавки,основни - направляващи и други механизми,смазващи се с пластични смазки

:SUPROTEC: иновации за автомобили