стани дистрибутор!
Стани дистрибутор Купи онлайн!
Какво е SUPROTEC?
Къде и как се прилага SUPROTEC?
Как работи SUPROTEC?
Технология.Принцип на работа.
Eфект от обработката
Решете проблемите с двигателя сега!

използване на ,,супротек,, в промишлено оборудване.

- МАШИНЕН  ПАРК

- ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОРИ

- КОМПРЕСОРИ

- СКОРОСТНИ КУТИИ ТРАНСМИСИЯ

- ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ

- ФИНАЛНА ОБРАБОТКА НА ТРИЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ

- ОБРАБОТКА НА ТРИЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЛТРАЗВУК

Компанията СУПРОТЕК разглежда промишленото направление за използването на технологията като основно,а всички нови научно-технически разработки са насочени за създаване на високоефективни ресурсо и енергоспестяващи смазочни  композиции за обработката на различни възли на триене в промишлени обекти.

Смазочните композиции ,,СУПРОТЕК,, са предназначени за максимална защита и възстановяване на триещи се повърхности  и оптимизация на хлабините  при съединени двойки  на триене / двойка метал с метал / в различни механизми.Използват се в режим на щатна експлоатация / по време на работа без разглобяване / на техниката която се обработва.Като носител на препарата до зоните на триене се използват смазващите системи на самата техника.Техните масла или греси с които работят.

Области където се прилага  в промишленоста технологията  ,,СУПРОТЕК,,:

всички видове транспортни предприятия.

- тежкотоварна и специална техника.

- железопътен транспорт и обекти на  жп транспорт. 

- морски и речен транспорт.

- машинен парк на предприятията. 

- редуктори,мултипликатори,предавки,лагери и др.

- хидравлични системи,кранове,подемници,преси,изпълнителни механизми и др.

- обекти на рудници,нефтодобив,нефтопреработка,металообработка,печатници.

- обекти на ТЕЦ,В и К,електротранспорт,метро.

- всякакво ексклузивно и  нестандартно оборудване.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА технологията ,,СУПРОТЕК,,:

- реализира се в режим на щатна експлуатация / по време на работа без разглобяване/

- значително увеличение на ресурса / живота / на триещите се възли

- ефективна и безопасна

- висока надеждност

- просто използване

При съществуващите технически условия всички състави произвеждани от компанията ,,СУПРОТЕК,, за обработка на  промишлено оборудване се наричат ,,ПРОМКОМПОЗИТ,,

По предназначение ,,ПРОМКОМПОЗИТ,, се делят на 8 типа ( вземайки под внимание конструктивните особености на различните възли на триене,особеностите на тяхната експлоатация (натоварване,среда,продължителност на работа),а така също условията на смазване и състава на смазката,компанията ,,СУПРОТЕК,, произвежда УНИКАЛНИ смазочни композиции които не се отнасят към серийната продукция и се разработват по индивидуална методика на приложение):

        наименование                                                                   предназначение

 Първичната обработка на промишлени обекти по технологията ,,СУПРОТЕК,, се извършва само от специалисти на компанията по специално разработена методика.Возможно е обучение на специалисти от предприятията за прилагане на технологията ,,СУПРОТЕК,,.

Ако на вашето предприятие съществуват проблеми,свързани с ремонта или износването на промишлено оборудване малък ресурс / живот / на неговата работа - позвънете ни и ще се постараем да Ви помогнем.

Ние Ви предлагаме за всяка единица промишлено оборудване да формулирате една главна задача,разбирайки че за нейното решение ще бъде отделено приоритетно значение,а останалите задачи ще се решават на втори план.

Типови варианти на проблемите,предизвиквани от износването на промишлено оборудване,несъвършенство в конструкцията или трудни условия на работа:

- пределно износване на промишлено оборудване.

- чести аварии на промишлено оборудване и спиране на цялата технологична верига.

- превишена допустима степен / критична / на вероятност за аварийни спирания.

- висока стойност на традиционния ремонт на оборудването.

- низко качество на произвежданата продукция / обработвани повърхности /.

- повишен разсход на енергоносители и смазочни материали.

- малък ресурс на работа.

Типови варианти на технически и кономически задачи:

- възстановяване на силно  износено промишлено оборудване.

- удължаване на остатъчния ресурс / живот / на работа.

- намаляне на интензивноста на откази при техниката.

- да се намали времето на престой на техниката в период на ремонт.

- значително да се повиши ресурса на работа.

- замяна на обичайния ремонт с ремонт БЕЗ РАЗГЛОБЯВАНЕ по време на работа.

- да се намалят значително годишните разходи за ремонт на оборудването.

- да се повиши точноста и качеството на изготвяните повърхности при металообработката.

- да се намалят годишните разсходи при експлоатацията на оборудването и техниката,разходите на смазочни материали и електроенергия.

Икономическо обоснование за целесъобразноста от използуването на нашите разработки можем да Ви предоставим на базата на Вашите изходни данни (от опита при експлоатация на вашето оборудване и техника) и нашия опит от прилагането на технологията в промишлеността.

:SUPROTEC: иновации за автомобили